TR

Weiss, kendini çağdaş sanatla modanın kesiştiği bir yol olarak tanımlar. Bu yol sade şıklığı korumakla beraber, herkes için kullanıcısı olabileceği bir markayı temsil eder. Kullanıcılarını yalnızca müşteri olarak değil, katkı sunmaya çalıştığı küresel hedeflerde, doğadaki tüm varlıklara ve yarınlara daha sürdürülebilir bir dünya mirası bırakabilmek adına ortak katkı sunan partnerler olarak görür. Ortaya çıktığı kültüre sırtını dönmeyip aksine yol üzerinde karşılaştığı tüm kültürlere kucak açan ve onlara değer veren bir markadır. Dolayısıyla, çok kültürlü, kapsayıcı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bir yapıdadır. Bu gerek tasarımlarında, gerekse vizyon olarak benimseyip aksiyon aldığı konularda görülebilir.

Tüm bunlardan yola çıkarak, Weiss günümüzde tekstil endüstrisinde sıkça karşılaşılan hak ihlalleri, çevresel sorunlar, emek sömürüsü, çocuk işçiliği vb. gibi başlıca sorunların farkında olarak hareket eder ve bu konular hakkında farkındalık oluşturmak adına aksiyon alır. Aksiyon alırken ortaya koyduğu yol haritası ve ulaşmaya çalıştığı amaçlar için Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ni rehber olarak benimser.

• Hizmet verdiği sektörde, kullanılan pamuktan başlayıp son ürüne gelene kadarki süreçte, tedarikçileriyle başta su tasarrufu konusu olmak üzere oldukça hassas bir süreç izler ve malzemelerini buna göre seçer. Bununla birlikte tüm dünyanın ortak problemi olan temiz suya erişime katkı sunar.

Sorumlu tüketim ve üretim. Tekstil endüstrisinde yaygın olarak görülen bilinçsiz üretim ve bilinçsiz tüketim dünyanın doğal kaynaklarına günden güne zarar vermektedir. Bununla ilgili en dikkat ettiği hususlar enerji tüketimi, ayak izini azaltma, ihtiyaçtan fazla yapılan üretimin önüne geçme ve en önemlisi geri dönüştürülebilir malzeme kullanımıdır.

Son olarak yer aldığı endüstri içinde insan hakları ve emek sömürüsünü gözeten, çocuk işçiliği kullanmayan tedarikçilerle çalışmayı elzem görür.

Tüm bunların yanı sıra, fırsat eşitliği, su altı ve toprak üstü doğal yaşam, cinsiyet eşitliği, karbon salınımı gibi oldukça önem verdiği konulara katkı sunmaya hazırdır.

 

EN

Weiss defines itself as the intersection of contemporary art and fashion, which while maintaining austere elegance, represents a brand that everyone can be a user of. Sees its users not only as customers, but also as partners that contribute to the global goals it strives to achieve, in order to leave a better world heritage to all kinds of biodiversity and our future. Weiss is a brand that does not turn its back on the culture it emerged from, but embraces and values all the cultures it encounters along the way. Therefore, it is multicultural, inclusive and embraced lifelong learning. In this way, people who use this brand can feel like themselves with all products. This can be seen in both its designs and the subjects it adopted as a vision and took action.

Based on all these, Weiss is aware of the main problems such as rights violations, environmental problems, labor exploitation, child labor, which are frequently encountered in the textile industry today, and takes action to raise awareness on these issues. While taking action, it adopts the Sustainable Development Goals of the United Nations as a guide for the road map it sets forth and the goals it tries to achieve.

In the sector it serves, from the cotton used to the final product, it follows a very sensitive process with its suppliers, especially water saving, and selects its materials accordingly. Meanwhile, it contributes to access to clean water, which is the common problem of the whole world.
Responsible production and consumption. Unconscious production and consumption, which is common in the textile industry, harms the natural resources of the world day by day. The points that the brand pays attention to in this regard are energy consumption, reducing footprint, avoiding excess production and most importantly, the use of recyclable materials.

• Lastly, sees it as essential to work with suppliers that observe human rights and labor exploitation and do not use child labor.

In addition to all these, the issues that Weiss is always ready to contribute to are very important issues such as equality of opportunity, underwater and aboveground natural life, gender equality and carbon emission.